96/2019

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad svým usnesením č. 25/7 – 2019 vydalo dne 16. prosince 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích. Znění vyhlášky zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy