96/2017

Obec Dívčí Hrad vydává tímto rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu “Malotraktor s příslušenstvím pro efektivní práci v lesích Dívčí Hrad” zde …