97/2019

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad vydalo svým usnesením č. 26/7 – 2019 dne 16. prosince 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Znění vyhlášky zde …