97/2019

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad vydalo svým usnesením č. 26/7 – 2019 dne 16. prosince 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Znění vyhlášky zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy