98/2019

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad  usnesením č. 27/7 – 2019 ze dne 16. prosince 2019 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Znění vyhlášky zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy