Autor: Jan Bezděk

Připomínkujeme návrhovou část strategického plánu rozvoje obce

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad spolu s pracovníky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska pracuje již několik měsíců na novém strategickém dokumentu obce. Jedná se o Strategický plán rozvoj obce Dívčí Hrad na léta 2021 – 2027, který určí důležité cíle a opatření v rozvoji obce. Naším cílem je připravit taková opatření, která budou reálně splnitelná, a která zlepší život našich spoluobčanů. Zároveň chceme, aby byla obec atraktivní pro nové občany a pro nové podnikatele.

Přečíst

Archiv