Projekt “Chodníky v obci Dívčí Hrad“ dokončila firma JR stavby CZ k 30. 10. 2020.

– délka 536,8 metrů a šířka 1,5 metru,

– cena díla je 4.059.190,86 Kč, dotace bude poskytnuta ve výši cca 95%.

– stavba trvala celkem 143 kalendářních dnů,

– chodníky vedou ve všech třech katastrech Dívčího Hradu (Dívčí Hrad, Sádek u Dívčího Hradu, Životice u Dívčího Hradu),

– na trase jsou celkem 2 místa pro přecházení a 9 sjezdů k nemovitostem obce či soukromníkům,

– vyprojektování dokumentace, získání dotace a stavba chodníků trvala přesně 6 let (2015 – 2020).

Na realizaci projektu se finančně podílel svým příspěvkem Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.00/16 038/0009203

IROP

Projekt “Chodníky v obci Dívčí Hrad” financován z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Dotace z Integrovaného regionálního operačního porgramu byla poskytnuta prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.