Projekt “Chodníky v obci Dívčí Hrad“ dokončila firma JR stavby CZ k 30. 10. 2020.

– délka 536,8 metrů a šířka 1,5 metru,

– cena díla je 4.059.190,86 Kč, dotace bude poskytnuta ve výši cca 95%.

– stavba trvala celkem 143 kalendářních dnů,

– chodníky vedou ve všech třech katastrech Dívčího Hradu (Dívčí Hrad, Sádek u Dívčího Hradu, Životice u Dívčího Hradu),

– na trase jsou celkem 2 místa pro přecházení a 9 sjezdů k nemovitostem obce či soukromníkům,

– vyprojektování dokumentace, získání dotace a stavba chodníků trvala přesně 6 let (2015 – 2020).

Na realizaci projektu se finančně podílel svým příspěvkem Integrovaný regionální operační program prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.00/16 038/0009203

IROP

Projekt „Chodníky v obci Dívčí Hrad“ financován z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Dotace z Integrovaného regionálního operačního porgramu byla poskytnuta prostřednictvím MAS Rozvoj Krnovska.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy