Děkujeme partnerům a sponzorům festivalu. Bez jejich finančních příspěvků by se letošní ročník FESTIVALU POD ZÁMKEM 2022 nemohl uskutečnit.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy