Děti
už si
hrají
v přírodě

Léto je v mateřských a základních školách tradičně obdobím rekonstrukcí a nejinak tomu letos bylo i v mateřské škole v Dívčím Hradě. Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky byl realizován projekt Hrajeme si v přírodě.

Díky aktivitě rodičů a přátel školy spolu se zástupci obce byl Mikroregionem Krnovsko připraven na přelomu let 2018/2019 projekt Hrajeme si v přírodě, který měl dětem přiblížit přírodu, životní prostředí a vybídnout vyučující v mateřské škole k hlubšímu enviromentálnímu vzdělávání dětí. Samotná realizace projektu pak proběhla od dubna do srpna letošního roku. V rámci projektu bylo vybudováno nové oplocení přední části zahrady mateřské školy, byly instalovány dva herní a pět vzdělávacích prvků a byly provedeny terénní úpravy zahrady školky spolu s výsadbou nových stromů a keřů.

Děkujeme nejen financujícím subjektům, ale především všem aktivním rodičům a přátelům školy, zaměstnancům obce a obecního úřadu a zastupitelům obce za jejich aktivní přístup při realizaci projektu a za účast na dílčích participačních akcích v rámci realizace projektu.

O otevření přírodní zahrady napsalo také Studio STA: https://stabruntalsko.cz/nova-zahrada-u-materske-skoly-v-divcim-hrade-priblizuje-deti-prirode/

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy