Dívčí Hrad, 27. 7. 2022 – Obec Dívčí Hrad, která leží v česko-polském pohraničí, měla v červnu 7,7 % podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel. To je daleko více, než má samotný okres Bruntál (5,5 %) a násobně více, než je průměr České republiky (3,1 %). Vedení obce
tak investuje do podpory nových podnikatelských aktivit a hledá cesty, jak nezaměstnanost v obci snížit. Poslední investicí obce, která přinese nová pracovní místa, je výstavba výrobní
a skladovací haly v místní části Sádek u Dívčího Hradu.

Místní část Sádek u Dívčího Hradu se vyznačuje nejen zástavbou rodinných domů, chat a chalup, ale i rozsáhlým zemědělským areálem, který kdysi patřil Státním statkům Bruntál. Po revoluci statky zanikly a přes snahu místních zemědělců a podnikatelů některé budovy v areálu zchátraly a postupně se zbouraly. „V roce 2018 jsme odkoupili rozpadlou zemědělskou budovu na okraji areálu bývalých statků. Zamýšleli jsme tuto budovu zbourat a nabídnout prostor k podnikatelským aktivitám. Nakonec jsme však připravili komplexnější projekt, a to demolici budovy a výstavbu nové haly pro podnikatelské využití,“ popisuje začátek práce starosta obce Jan Bezděk. Projekt byl podán do programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje vyhlášeného v roce 2019 Moravskoslezským krajem. Po úspěšném získání dotace ve výši 3.000.000,-Kč se obec mohla pustit do práce.

V letech 2020 – 2022 bylo získáno stavební povolení ke stavbě haly a byl vybrán dodavatel stavby. „Letos v dubnu jsme s dodavatel uzavřeli smlouvu na stavbu haly a na konce června jsme již hotovou halu za 6 miliónů korun převzali. Jedná se o obdélníkovou halu, která stojí na části původní rozpadlé haly. Zbytek půdorysu původní haly bude sloužit jako parkoviště a manipulační plocha,“ přibližuje starosta Bezděk.

Obec ale nebude v hale podnikat. Nabídla ji k dlouhodobému dvacetiletému pronájmu místním i přespolním podnikatelům. Nový nájemce, který splnil podmínky výběrového řízení, si halu převezmu po kolaudaci na podzim letošního roku. Prozatím bude v hale skladovat materiál pro lehkou zámečnickou výrobu, později by chtěl do haly přemístit část své výroby vzduchotechniky.

„Díky této investici, kterou podpořil Moravskoslezský kraj a já mu tímto mnohokrát děkuji, vzniknou v obci minimálně tři nová pracovní místa. Současně s tím bude v obci působit nový zaměstnavatel, který přichází z jiného regionu. Možná se to zdá některým občanům málo, ale uvědomme si, že to je minimální počet zaměstnanců a časem, až dojde
na výrobu, může být v hale zaměstnáno až deset pracovníků. S novým podnikatelem jsem již jednal i o možnosti rozšíření haly, popř. výstavby další haly v sousedství té stávající. Tím by došlo k dalšímu, razantnímu, nárůstu pracovních míst v Dívčím Hradě,“ kouká do budoucnosti s optimismem Bezděk.

 

Více informací:

Mgr. Jan Bezděk

tel.: 554650013, email: starosta@divcihrad.cz

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy