Gastro
festival

Zveme všechny občany na Gastrofestival do Osoblahy. A kdo z občanů nám chce pomoci prezentovat obec, ať se hlásí na obecním úřadě co nejdříve!