Gastro
festival

Zveme všechny občany na Gastrofestival do Osoblahy. A kdo z občanů nám chce pomoci prezentovat obec, ať se hlásí na obecním úřadě co nejdříve!

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy