Jsme
nadále
v kontaktu
s našimi
zahraničními
přáteli

Zanedlouho to bude rok, co Českou republiku, Evropu a celý svět zasáhla pandemie koronaviru. Naráz se zrušily všechny kulturní a společenské akce, omezily jsme sociální kontakty, zavřely se restaurace a některé obchody a cestování mezi zeměmi se omezilo. A toto všechno platilo i pro česko-německé akce, které se v letech 2020 a 2021 v Dívčím Hradě a okolí chystaly.

V roce 2020 mělo v Dívčím Hradě proběhnout první domovní setkání německých rodáků a jejich potomků se současnými obyvateli obce (Heimattreffen 2020). Toto setkání mělo být doplněno o setkání u památníku obětem 1. světové války v Dívčím Hradě (u Strojírna Jan Bacho), prohlídkou zámku Dívčí Hrad, setkáním na sále Kulturního domu Dívčí Hrad a odhalením základního kamene Rozhledny česko-německého přátelství na Dubovci. Bohužel, pandemie koronaviru tomu zabránila.

I přes tato omezení osobního setkání však zůstáváme s našimi německými přáteli v kontaktu a starosta obce v závěru loňského roku odeslal pozdravy občanů obce spolu s obecními kalendáři a drobnými upomínkami panu dr. Raineru-Udo Steckovi a jeho dalším kolegům. V těchto dnech se nám dostalo milé odpovědi a my si dovolujeme se o část dopisu od pana dr. Rainera-Udo Stecka s vámi všemi podělit:

 

(…)

Ich danke Dir sehr herzlich für Deine Geschenke: Die Krippe hat einen Ehrenplatz unter unserem Christbaum bekommen und in dem wunderschönen Kalender habe ich schon mehrfach mit sehr viel Freude und Bewunderung geblättert. Die Fotos zeigen sehr eindrucksvoll, was Du als Bürgermeister in Deiner Gemeinde und für Deine Gemeinde leistest und sie zeigen sehr eindrucksvoll das Miteinander und die Freude der Bewohner von Dívčí Hrad  – so zum Beispiel beim gemeinsamen Feiern der Feste des Jahres  wie  das Fest des Heiligen Nikolaus, Heilig Drei Könige mit den Sternsingern oder die Faschingszeit. Und die Fotos zeigen die Schönheit von Dívčí Hrad und seiner Umgebung. (…)

Mit besonderer Freude erfüllen mich die Fotos der Menschen, die im Saal des „Kretscham“ feiern und tanzen. In diesem Saal hat meine Mutter schon als junges Mädchen Gedichte vorgetragen, es gab dort Theaterstücke und Tanzveranstaltungen – genauso wie heute also.

Dieser Saal (und der Kretscham insgesamt, der ja heute das Bürgermeisteramt beheimatet) verbindet also die Menschen über viele Jahrzehnte hinweg –  ja mittlerweile sogar über Jahrhunderte hinweg –  und er verbindet damit auch die ehemaligen sudetendeutschen Bewohner von Maidelberg, Zottig und Seitendorf mit den heutigen tschechischen Bewohnern Deiner Gemeinde Dívčí Hrad. Diese Verbindung ist Frieden und Freude zugleich für uns alle.

Lieber Jan, bitte grüße alle Menschen in Deiner Gemeinde sehr herzlich von mir und von den Landsleuten: Deine werte Frau Mutter und Deine gesamte Familie, die Mitglieder des Gemeinderates, alle Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und alle, die an der feierlichen Weihe des restaurierten Kriegerdenkmals in Seitendorf und an dem Rundgang durch Divci Hrad mitgewirkt haben sowie herzliche Grüße an ALLE Einwohner von Divci Hrad , an Jung und Alt. (…)

 

(…)

Srdečně ti děkuji za dárky – jesličky stojí na čestném místě pod naším vánočním stromkem a nádherný obecní kalendář jsem si už mnohokrát prohlédl a s obdivem jsem ho ukázal také svým přátelům. Fotky působivě ukazují co všechno jsi pro svou obec a pro své občany zvládl vykonat a také je na nich vidět jak si lidé užívají vzájemné společnosti a sdílejí radostné okamžiky – například při příležitosti oslav a svátků jako je mikulášská nadílka, tříkrálová sbírka s koledováním nebo průvod masek. Na fotkách je také vidět, jak je Dívčí Hrad krásná obec, a že leží na pěkném místě. (…)

Obzvláštní radostní mě naplňují zejména fotky lidí, kteří se baví a tančí na sále Obecního úřadu, kterému se dříve říkalo Kretscham. V tomto sále přednášela básničky moje maminka ještě když byla malá holčička, hrálo se tam divadlo a pořádaly se tancovačky – stejně tak jako nyní. Tento prostor a vlastně celá budova, která dnes slouží jako sídlo Obecního úřadu, již po několik století spojuje lidi – tím mám na mysli bývalé sudetoněmecké obyvatele obcí Dívčí Hrad, Sádek a Životice se současnými obyvateli vaší obce. Z takového spojení mám upřímnou radost a určitě nejen já.

Milý Jane, pozdrav ode mě a také od všech bývalých obyvatel prosím co nejsrdečněji všechny lidi ve vaší obci – svou váženou maminku, celou tvoji rodinu, všechny členy obecního zastupitelstva, tvé spolupracovnice a spolupracovníky, členy Sboru dobrovolných hasičů a všechny ty, kteří se podíleli na slavnostním vysvěcení zrenovovaného památníku padlým v první světové válce v Životicích, a kteří připravili a zúčastnili se vzpomínkové procházky v Dívčím Hradě. Srdečně zdravím všechny v Dívčím Hradě, jak mladé, tak i dříve narozené. (…)

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy