Jan
Nepomucký
je zpět!

V roce 2017 získala obec na základě žádosti dotaci na zrestaurování poničené pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky. V říjnu 2017 byl Nepomuk odvezen z obce do ostravského ateliéru akademického sochaře MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D. A od začátku letošního června již hrdě shlíží na obec v novém kabátě.

Socha byla v minulém století značně poškozena. A protože vedení obce dbá na připomínky odkazu našich předků, napnulo veškeré síly, aby obec získala dotaci a mohla nechat sochu zrestaurovat. A také se v roce 2017 podařilo a obec získala finance z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Socha byla restaurována v ateliéru v Ostravě a po celou dobu restaurování na práce dohlíželi nejen zástupci majitele – starosta Jan Bezděk a zastupitelka Zdeňka Spurná – ale také pracovnice památkové péče Městského úřadu v Krnově. A že se jedná o zdařilé zrestaurování, můžete posoudit sami.

 

Projekt „Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého“ byl financován z rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy