Archiv rubriky: Co se povedlo

Veřejné prostranství u obecního úřadu

V Dívčím Hradě jsme zrekonstruovali v uplynulých měsících veřejné prostranství u obecního úřadu. Díky finanční podpoře z Moravskoslezského krajce v celkové výši 196.800,-Kč mohou nejen místní občané, ale i návštěvníci obce posedět na opraveném posezení nebo si zahrát ruské kuželky a rozehrát partičku šachu na velké šachovnici. Rovněž byla zrekonstruována část místní komunikace vedoucí k hasičárně.

Přečíst

Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě

Obec Dívčí Hrad jako majitelka bytových domů v centru obce připravila v letech 2016 a 2017 projektovou dokumentaci na zateplení těchto bytových domů s cílem snížit energetickou náročnost těchto domů. Díky těmto úpravám by nájemníci ušetřili až třetinu nákladů na vytápění. V roce 2017 byla na provedení zateplovacích prací získána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Přečíst

Na aktivní odpočinek všichni společně

V letošním roce získala obec finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, konkrétně v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, s cílem vybudovat místo aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel, ale i turistů.

Přečíst