Archiv rubriky: Co se povedlo

Děti už si hrají v přírodě

Léto je v mateřských a základních školách tradičně obdobím rekonstrukcí a nejinak tomu letos bylo i v mateřské škole v Dívčím Hradě. Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky byl realizován projekt Hrajeme si v přírodě.

Přečíst

Chodníky v Dívčím Hradě? Už příští rok …

Už od roku 2015 plánujeme v obci Dívčí Hrad výstavbu chodníků podél hlavní komunikace vedoucí obcí od mateřské školy po lávku u obecního úřadu. To, co bylo doposud jen na papíře, bude příští rok realitou. V těchto dnech je připravována ke schválení Smlouva o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou. Ta vystaví chodníky v roce 2020.

Přečíst

Veřejné prostranství u obecního úřadu

V Dívčím Hradě jsme zrekonstruovali v uplynulých měsících veřejné prostranství u obecního úřadu. Díky finanční podpoře z Moravskoslezského krajce v celkové výši 196.800,-Kč mohou nejen místní občané, ale i návštěvníci obce posedět na opraveném posezení nebo si zahrát ruské kuželky a rozehrát partičku šachu na velké šachovnici. Rovněž byla zrekonstruována část místní komunikace vedoucí k hasičárně.

Přečíst

Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě

Obec Dívčí Hrad jako majitelka bytových domů v centru obce připravila v letech 2016 a 2017 projektovou dokumentaci na zateplení těchto bytových domů s cílem snížit energetickou náročnost těchto domů. Díky těmto úpravám by nájemníci ušetřili až třetinu nákladů na vytápění. V roce 2017 byla na provedení zateplovacích prací získána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Přečíst

Na aktivní odpočinek všichni společně

V letošním roce získala obec finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, konkrétně v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, s cílem vybudovat místo aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel, ale i turistů.

Přečíst

Jan Nepomucký je zpět!

V roce 2017 získala obec na základě žádosti dotaci na zrestaurování poničené pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z rozpočtu Ministerstva zemědělství České republiky. V říjnu 2017 byl Nepomuk odvezen z obce do ostravského ateliéru akademického sochaře MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D. A od začátku letošního června již hrdě shlíží na obec v novém kabátě.

Přečíst
Načítání