Rubrika: OZV a nařízení obce

98/2019 – OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad  usnesením č. 27/7 – 2019 ze dne 16. prosince 2019 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Přečíst
Načítání

Archiv