Pouť na kapličce

V neděli 20. srpna 2017 se konala pouť na kapličku nad bytovými domy v naší obci. Sešlo se přes 80 poutníků, aby společně vyslechli mši svatou pana faráře P. Oldřicha Máši ze Slezských Rudoltic.

Fotografie níže.