Pouť na kapličce

V neděli 20. srpna 2017 se konala pouť na kapličku nad bytovými domy v naší obci. Sešlo se přes 80 poutníků, aby společně vyslechli mši svatou pana faráře P. Oldřicha Máši ze Slezských Rudoltic.

Fotografie níže.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy