Kupte si
sídlo
maltézských
rytířů

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) minulý týden oznámil svůj záměr nabídnout k prodeji nejznámější dominantu Osoblažska, zámek Dívčí Hrad. Co získá nový majitel této kulturní památky?

„Jedná o bývalý církevní majetek Suverénního řádu maltézských rytířů, který na něj neuplatnil nárok dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Součástí areálu je budova zámku, přírodně krajinářský park s pozůstatky dvou kruhových kašen, kamenný most, ohradní zeď se třemi baštami, barokní sýpka, bývalá konírna a zděná patrová budova upravená na byt správce,“ představil známou kulturní památku mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Vedle vstupní brány zámku je příkop překlenutý kamenným mostem ze 14. století.

První písemné zmínky pochází z dob, kdy byl letní hrad v držení olomouckých biskupů, kteří kolonizovali zdejší kraj. V roce 1474 byl hrad dobyt a vypálen uherským vojskem. Až kolem roku 1573 byla zahájena obnova v renesančním duchu Hynkem Bruntálským z Vrbna.

Stavba byla dokončena za Sedlnických z Choltic. Po Bílé hoře ho v roce 1624 získal jako konfiskát Řád německých rytířů, od něhož jej převzali v roce 1768 johanité.

„V areálu zámku byly v 18. století kromě obytné části s kaplí ve věži a kanceláře také pivovar, pekárna, kuchyň, sklepy, chlévy, sýpka, seník, kůlna na vůz, vazební cela v hodinové věži, dřevěný vodovod a pět zahrad. Největší opravy celého areálu byly provedeny v roce 1794 komturem Starassoldo a v roce 1874 komturem Schafgotschem.

V roce 1944 po provedení elektrifikace zde umístili johanité ústřední archiv svého řádu,“ přiblížila minulost zámku Dívčí Hrad památkářka Ľubica Mezerová.
Zdroj: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/kupte-si-sidlo-maltezskych-rytiru-20151115.html

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy