Máme nové
vybavení
na sále

V Dívčím Hradě finišují s obnovou vybavení sálu kulturního domu

Na základě programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“, který v loňském roce vyhlásil Moravskoslezský kraj, získala obec Dívčí Hrad investiční dotaci ve výši 158.400,-Kč při celkovém rozpočtu 352.000,-Kč na obnovu vybavení sálu kulturního domu. V těchto dnech se s realizací projektu v Dívčím Hradě finišuje.

Sál kulturního domu se nachází v budově obecního úřadu ve středu vesnice. Na tomto sále se konají skoro všechny kulturní a společenské akce, a je tak důležitým středobodem společenského života. V minulých letech byly na sál zakoupeny nové židle, na konci loňského roku pak vedení obce přišlo s nápadem využít vyhlášený program Moravskoslezského kraje na dovybavení sálu. „V rámci projektu jsme mohli opravit oponu na pódiu a zakoupit nové stoly nebo nové ozvučení celého sálu. Součástí projektu bylo rovněž dokoupení vybavení do kuchyňky u sálu,“ upřesňuje náplň projektu „Kulturní dům“ starosta obce Jan Bezděk. Žádost o dotaci zpracovala kancelář Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska.

Moravskoslezský kraj nepodpořil v letošním roce obec Dívčí Hrad jen touto jednou dotací. „V letošním roce jsme pořádali VII. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy – Osoblažsko a Moravskoslezský kraj přispěl na jeho konání částkou ve výši 120.000,-Kč,“ vyjmenovává výčet podpor z Moravskoslezského kraje Zdeňka Spurná, předsedkyně Výboru pro sport, kulturu a hasiče Zastupitelstva obce Dívčí Hrad.

„V roce 2018 se chceme zaměřit na přípravu projektu na výměnu zastaralého a nevyhovujícího osvětlení sálu kulturního domu, kdy předpokládáme, že se rozpočet na instalaci nového osvětlení do tak velkého sálu bude pohybovat v rozmezí 300.000,-Kč – 500.000,-Kč,“ uzavírá Jan Bezděk.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy