Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za komunální odpad je 400,-Kč / osoba.

 Splatnost: poplatek je splatný ve dvou splátkách:

1. splátka je splatná do 28.2. 2021 a 2. splátka je splatná do 31.8.2021.

Místní poplatek ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

1) za prvního psa v/u RD nebo na zahradě                                                                     100,- Kč
2) za druhého a každého dalšího v/u RD nebo na zahradě téhož držitele        100,- Kč
3) za prvního psa v ostatních domech                                                                            500,- Kč
4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostatních domech    1.000,- Kč
5) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v/u RD nebo na zahradě              50,- Kč
6) za psa, jehož držitelem je osoba stařší 65 let v ostatních domech                   200,- Kč
7) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele,
kterým je osoba starší 65 let v/u RD nebo na zahradě                                                 50,- Kč
8) za druhého a dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let v ostatních domech                                                      300,- Kč

Poplatky můžete uhradit hotově na OÚ
pouze v úřední dny (po, st) nebo na účet 266060318/0300

variabilní symbol – uvádějte číslo domu (do poznámky např. TKO 3x, pes 1x).

Poplatek je splatný do 30.6.2021