MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

SAZBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE 450,-KČ / OSOBA.

 SPLATNOST: POPLATEK JE SPLATNÝ VE DVOU SPLÁTKÁCH:

1. SPLÁTKA JE SPLATNÁ DO 28. 2. 2022 A

2. SPLÁTKA JE SPLATNÁ DO 31. 8. 2022.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ.

SAZBA POPLATKU ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:

1) ZA PRVNÍHO PSA V/U RD NEBO NA ZAHRADĚ                                                                     100,- KČ
2) ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO V/U RD NEBO NA ZAHRADĚ TÉHOŽ DRŽITELE        100,- KČ
3) ZA PRVNÍHO PSA V OSTATNÍCH DOMECH                                                                            500,- KČ
4) ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA TÉHOŽ DRŽITELE V OSTATNÍCH DOMECH    1.000,- KČ
5) ZA PSA, JEHOŽ DRŽITELEM JE OSOBA STARŠÍ 65 LET V/U RD NEBO NA ZAHRADĚ              50,- KČ
6) ZA PSA, JEHOŽ DRŽITELEM JE OSOBA STAŘŠÍ 65 LET V OSTATNÍCH DOMECH                   200,- KČ
7) ZA DRUHÉHO A KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA TÉHOŽ MAJITELE,
KTERÝM JE OSOBA STARŠÍ 65 LET V/U RD NEBO NA ZAHRADĚ                                                 50,- KČ
8) ZA DRUHÉHO A DALŠÍHO PSA TÉHOŽ DRŽITELE,
KTERÝM JE OSOBA STARŠÍ 65 LET V OSTATNÍCH DOMECH                                                      300,- KČ

POPLATKY MŮŽETE UHRADIT HOTOVĚ NA OÚ
POUZE V ÚŘEDNÍ DNY (PO, ST) NEBO NA ÚČET 266060318/0300
VARIABILNÍ SYMBOL – UVÁDĚJTE ČÍSLO DOMU (DO POZNÁMKY NAPŘ. TKO 3X, PES 1X).

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 6. 2022

TAKÉ POPLATEK ZA PRONÁJEM ZAHRADY JE SPLATNÝ DO 30. 6. 2022

DĚKUJEME, ZAMĚSTNANCI OÚ DÍVČÍ HRAD.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy