Modernizace osvětlení v KD

V kulturním domě Dívčího Hradu byla provedena modernizace osvětlení. Díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje v celkové výši 232.200,-Kč je nyní zajištěno kvalitní osvětlení sálu a dalších místností pro pořádání kulturních a společenských akcí. 

Cílem projektu byla modernizace značně zastaralého a nevyhovujícího osvětlení sálu a přilehlých prostor Kulturního domu v Dívčím Hradu. Na sále, nad pódiem, nad barem a na schodišti se nacházelo celkem 14 svítidel. Ty již neodpovídaly nejen svou svítivostí, ale také způsobem ovládání či předepsanými náležitostmi v oblasti bezpečnosti. V rámci modernizace, včetně rekonstrukce elektrorozvodů pro osvětlení, bylo na sál instalováno 12 svítidel, na pódium 6 svítidel, nad bar 1 svítidlo a na schodiště 4 světla. Vše bylo provedeno odbornou firmou a instalovaná svítidla nyní zajišťují osvětlení minimálně 350 luxů. Jelikož je součástí osvětlení i osvětlení nouzové, splňuje požárně – bezpečností předpisy.
Osvětlení je vhodné pro pořádání delších akcí typu konference nebo školení, díky možnosti nastavení intenzity a barvy osvětlení spolu s dostatečným nasvícením místností, po kterém nebolí oči.

Realizací projektu tak bylo zajištěno kvalitní osvětlení sálu a dalších místností, které bude přínosné pro:

– občany obce (včetně mládeže a seniorů) – při pořádání svateb, oslav narozenin apod.

– turistům a návštěvníkům obce

– místním spolkům a podnikatelům

Tímto projektem byla dokončena obnova vnitřního vybavení a zázemí sálu kulturního domu a přilehlých prostor. Díky investicím, které byly v posledních letech do tohoto zázemí investovány, jsou nyní splněny všechny požadavky na moderní, funkční a příjemné prostředí pro pořádání konferencí, svateb, oslav a setkání místních občanů. Velký dík za to patří Moravskoslezskému kraji, který nás takto významně podpořil.

 

Projekt „Modernizace osvětlení – KD Dívčí Hrad“ byl v roce 2019 financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje (smlouva č. 01463/2019/RRC).

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy