Na
aktivní
odpočinek
všichni
společně

V letošním roce získala obec finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, konkrétně v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, s cílem vybudovat místo aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel, ale i turistů.

Díky finanční podpory tak byl realizován projekt Na aktivní odpočinek všichni společně a realizovala jej firma Yggdrasilmont s.r.o. Hřiště jsme otevřeli v pondělí 17. září 2018.

Projekt „Na aktivní odpočinek všichni společně“ byl financován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy