Na
aktivní
odpočinek
všichni
společně

V letošním roce získala obec finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, konkrétně v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, s cílem vybudovat místo aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel, ale i turistů.

Díky finanční podpory tak byl realizován projekt Na aktivní odpočinek všichni společně a realizovala jej firma Yggdrasilmont s.r.o. Hřiště jsme otevřeli v pondělí 17. září 2018.

Projekt “Na aktivní odpočinek všichni společně” byl financován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad