II. stupeň
povodňové
aktivity

POHOTOVOST

Řeka Osoblaha dosáhla II. stupně povodňové aktivity (POHOTOVOST).
 
 
Dnes ráno ve 3:18 hod. vyhlásil předseda Komise pro mimořádné události a krizové situace obce Dívčí Hrad II. stupeň povodňové aktivity (POHOTOVOST). Žádáme občany, aby však nepropadali panice! I když bude dle předpovědi ČHMÚ hladina řeky nadále stoupat, a kulminovat by řeka měla dnes večer, jsme na danou situaci dobře připraveni a nepředpokládáme vylití řeky ze svého koryta.
 
Důrazně ale žádáme občany:
– nepřibližujte se k řece (břehy jsou podmáčené, hrozí uklouznutí nebo sesuv),
– v řece se rozhodně nekoupejte, nesjíždějte ji na lodi nebo jiným způsobem,
– poučte své děti, které jsou na distanční výuce doma, aby se k řece nepřibližovaly!
 
V případě zatopení sklepů nebo níže položených zahrad kontaktujte hasiče na tel. 150 a oznamte toto i starostovi obce!
Členové Komise pro mimořádné události a krizové situace obce Dívčí Hrad budou během II. stupně SPA zasedat nepřetržitě
na obecním úřadě. Své dotazy můžete směřovat i na ně na tel. 554 650 013, 554 650 014.
 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy