Způsob nakládání s odpady v obci stanovuje obecně závazná vyhláška obce Dívčí Hrad č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Dívčí Hrad a jeho místních částí Životice a Sádek. 

Výši souvisejících poplatků pak stanovuje obecně závazná vyhláška obce Dívčí Hrad č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

PODROBNOSTI K PLATBĚ POPLATKU ZA ODPAD ZDE

 

 

Obecně je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

 

 

 Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021

PROČ TŘÍDIT

Přestože se v naší obci daří třídit téměř polovinu veškerých vyprodukovaných odpadů, stále je prostor pro zlepšování. A jaké jsou důvody pro třídění odpadů:

  1. samozřejmě ekologické (ochrana životního prostředí) – podle výpočtů společnosti EKO-KOM, a.s. se v roce 2019 podařilo v ČR např. vytřídit celkem 577 000 tun papíru a díky tomu nemuselo být pokáceno 2 315 386 stromů;
  1. ekonomické – čím víc budeme třídit, tím vyšší odměna ze systému EKO-KOM půjde do rozpočtu obce. Prostředky, které takto dostaneme, je nutné využít v odpadovém hospodářství.

TŘIĎTE ODPAD MÁ TO SMYSL!

SBĚRNÁ MÍSTA V OBCI DÍVČÍ HRAD: