Noc
s
Andersenem

V pátek 23. března 2018 se po celé republice konala Noc s Andersenem. Pro děti chystají obecní a městské knihovny zábavný program, plný her a soutěží, ale i ponaučení a ukázek z práce knihovníků. Nejinak tomu bylo i v Dívčím Hradě.

Obecní knihovna ve spolupráci s Komunitním centrem Dívčí Hrad připravili pro děti hned na začátku akce, která začala v komunitním centru, pohádkový kvíz, za jehož splnění obdržely děti sladkou odměnu v podobě dárkového balíčku. Poté kreslily pohlednice a u toho mohly okusit dánskou buchtu a při večeři přečetla dětem pohádku naše knihovnice Marika Slobodová.

Poté se děti přestěhovaly do obecní knihovny, kde jim starosta obce Jan Bezděk přečetl několik bájí a pověstí z Osoblažska, především pak ty týkající se naší malebné obce. Pak si děti poslechly a shlédly další pohádky a blaženým spánkem usnuly.

Ráno pro ně byla nachystaná bohatá snídaně a postupně si děti vyzvedli jejich rodiče.

Velké poděkování za zorganizování celé akce patří komunitnímu pracovníkovi Richardovi Jurčenkovi!