Obrázek č. 2 Císařské povinné otisky stabilního katastru pro Moravu a Slezsko. Jedná se o mapy z let 1824–1836 vytvořené za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně, zachycující původní stav krajiny.