Obrázek č. 3 Erb šlechtického rodu Stošů z Kounic, odvozující svůj původ od klanu Stošů na Opavsku.