Obrázek č. 5 I. Výtah z privilegií udělovaných ve prospěch panství Dívčí Hrad