Hospodaření obce

Schválený rozpočet obce, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet obce jsou zveřejňovány v samostatných záložkách.

V tištěné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři ekonomky obce na Obecním úřadě Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64.