Hospodaření obce

Schválený rozpočet obce, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet obce jsou zveřejňovány v samostatných záložkách.

V tištěné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři ekonomky obce na Obecním úřadě Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64.

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Dne 11. dubna 2019 schválil starosta obce Mgr. Jan Bezděk na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje rozpočtové opatření č. 6/2019. To mění příjmy i výdaje rozpočtu obce o částku 300.000,-Kč.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Starosta obce Mgr. Jan Bezděk schválil dne 8. dubna 2019 rozpočtové opatření č. 5/2019. Na základě informací o obdržených dotacích z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla příjmová i výdajová stránka rozpočtu změněna o částku 381.500,-Kč.