Hospodaření obce

Schválený rozpočet obce, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet obce jsou zveřejňovány v samostatných záložkách.

V tištěné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři ekonomky obce na Obecním úřadě Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64.

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Starosta obce Mgr. Jan Bezděk schválil dne 1. července 2019 rozpočtové opatření č. 11/2019. Z důvodu uzavření Dohody o vytvoření pracovních míst pro VPP se příjmy i výdaje obce zvyšují o 475.000,-Kč.