Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název Obec Dívčí Hrad
2. Důvod a způsob založení

Obec Dívčí Hrad vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo – 7 členů

Státní správa
Mgr. Jan Bezděk     – starosta
Grigor Čaflakis        – místostarosta
Zdeňka Bezděková – ekonomka, podatelna
Jan Pavlíček  – administrativní a spisový pracovník

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 64
PSČ 793 99

Telefon: 554 650 014
Kancelář starosty: 554 650 013
Kancelář: 554 650 013, 554 650 014
Fax:
E-mail:

obec.divcihrad(zavináč)cbox.cz

kancelar(zavináč)divcihrad.cz

starosta(zavináč)divcihrad.cz

ucetni(zavináč)divcihrad.cz

Internet. stránky: www.divcihrad.cz
4.1. Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 64
PSČ 793 99 Dívčí Hrad
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad
Dívčí Hrad 64
PSČ 793 99 Dívčí Hrad
4.3. Úřední hodiny Pondělí     7:00 – 12:30     13:00 – 17:00
Úterý         jen správní řízení a pozvaní
Středa       7:00 – 12:30     13:00 – 17:00
Čtvrtek      jen správní řízení a pozvaní
Pátek         jen správní řízení a pozvaní
4.4. Telefonní čísla
Kancelář
Tel: 554 650 014
Kancelář starosty
Tel: 554 650 013
Mobil: 737 435 092
e-mail: starosta(zavináč)divcihrad.cz
4.5. Čísla faxu —–
4.6. Adresa internetové stránky www.divcihrad.cz
4.7. Adresa e-podatelny kancelar(zavináč)divcihrad.cz
4.8. Další elektronické adresy viz. výše
5. Bankovní spojení název banky: ČSOB, a.s.
číslo účtu/kód banky: 266 060 318/0300
6. 00576115
7. DIČ CZ00576115
8. Dokumenty viz. Dokumenty ke stažení
8.1. Seznamy hl. dokumentů

viz. Dokumenty ke stažení

 

8.2. Rozpočet viz. Hospodaření obce
9. Žádosti o informace   Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání   Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky   Opravné prostředky
12. Formuláře   Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací   Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Dívčí Hrad.
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy Obec Dívčí Hrad vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací dle schváleného ceníku.
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzor licenční smlouvy – licence.doc
16.2. Výhradní licence V současné době nejsou obcí Dívčí Hrad poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2015    VZ 2015
Výroční zpráva za rok 2016    VZ 2016
Výroční zpráva za rok 2017    VZ 2017
Výroční zpráva za rok 2018    VZ 2018
Výroční zpráva za rok 2019    VZ 2019
Výroční zpráva za rok 2020    VZ 2020
Výroční zpráva za rok 2021    VZ 2021