Smlouvy obce

Vážení občané a návštěvníci webu,

dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb. je třeba všechny veřejnoprávní smlouvy v celkové výši nad 50.000,-Kč zveřejňovat tak, aby bylo možné do nich nahlédnout dálkovým přístupem, tj. přes internet. Tento zákon Obec Dívčí Hrad dodržuje a níže jsou zveřejňovány uzavřené smlouvy vždy s datem zveřejnění tak, aby bylo dohledatelné dodržení zákonných lhůt.