SOUČASNOST

První prohlídky pro veřejnost se uskutečníly 14. a 15. září 2019, kdy zámek koupil nový majitel, kterým je české občanské sdružení s názvem HIGHLANDER HERITAG. V současné době zámek prochází rekonstrukcí a navštívit jej můžete od dubna do října. Průvodce Vás seznámí s historii zámku, konají se zde výstavy, které budou každoročně obměněny. Děti se mohou těšít na dobrodružnou stezku zámeckou zahradou. Připravují se také akce pro veřejnost.

HISTORIE

Hrad z 13. stol. postaven nad říčkou Osoblahou leníky olomouckého biskupa v polovině 13. století, poprvé se výslovně připomíná roku 1267. Od roku 1460 byl v držení bratří biskupa Tasa z Boskovic. ti zůstali za česko-uherských válek věrni králi Jiřímu, a proto byl roku 1474 hrad dobyt vojsky Matyáše Korvína.

Další století zůstaly trosky bez povšimnutí, teprve kolem roku 1573 postavil na místě starého hradu Hynek Bruntálský z Vrbna stavbu zbrusu nový renesanční zámek, který je typově příbuzný se severoitalskými kostely s prvky pevnostní architektury. V roce 1768 získal Dívčí Hrad řád johanitů, později maltézský řád, který zde zřídil svou komendu, v jeho držení zůstal zámek spolu se statkem i po roce 1918. Za druhé světové války byl značně poškozen. Po válce prošel rekonstrukcí, ale zámek nebyl přístupný veřejnosti.

Zámecký areál je obklopen hradebním okruhem se třemi drobnými podkovovitými baštami, které mohou být pozůstatkem původního hradu. Jižně a východně od této hradby je dochován původní hradní příkop a na těchto dvou stranách byly vystavěny renesanční hospodářské trakty. Na jihu je to patrová vstupní budova obsahující velkou sýpku. V obdobné budově na východě byly stáje a další provozní místnosti. Téměř čtvercová patrová zámecká budova má v nárožích okrouhlé věže a ze dvou stran je lemována parkánovými zídkami.

KONTAKT

Dívčí Hrad 56
FB zámku


GPS: 50.2456925N, 17.6353142E

OTEVÍRACÍ DOBA

Duben až říjen otevřeno v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00.
Pondělí až pátek po předchozí telefonické domluvě. 

VSTUPNÉ

Dobrovolné.

Adresa:
Zámek Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 56
793 99 Dívčí Hrad