HIGHLANDER HERITAGE, z.s. a Obec Dívčí Hrad

děkují všem návštěvníkům zámku

v sobotu 14. 9. 2019 přes 200 osob, dne 15. 9. 2019 cca 350 osob.

 

Nejen dobrovolné vstupné můžete poukázat na transparentní účet spolku

77 55 66 234 6 / 2010 FIO banka, a.s.

Předem děkujeme všem, kteří přispějí. Prostředky budou využity na péči a obnovu zámku.

Prosím do poznámky pro příjemce uvádějte (nejlépe) příjmení, jméno, email, abychom vás mohli v budoucnu kontaktovat za účelem předání dárku za vaši podporu.

 

HIGHLANDER HERITAGE, z.s. a Obec Dívčí Hrad

zvou další zájemce o návštěvu zámku na jeho prohlídku

sobotu 26. 10. 2019 a neděli 27. 10. 2019, vždy v celou hodinu

od 10:00 do 15:00 hodin; vstupné dobrovolné.

 

 

HIGHLANDER HERITAGE a Obec Dívčí Hrad

vyzývá a prosí všechny místní, odrodilce, přespolní i návštěvníky zámku,

aby sdělili skutečnosti, darovali či zapůjčili materiály či předměty týkající se zámku Dívčí Hrad.

Vše bude použito pro přípravu expozice umístěné na zámku či na webové stránky zámku.

Informace o skutečnostech, materiálech, předmětech avizujte na email michal.behan@seznam.cz (nejlépe) do 31. 10. 2019. S předáním či zapůjčením vás budeme následně kontaktovat.

 

HIGHLANDER HERITAGE a Obec Dívčí Hrad

vyzývá a prosí všechny dobrovolníky a nadšence,

kteří by nám chtěli pomoci s odstraněním náletových dřevin, seskupení kameniva z hradebních zdí, nechť se přihlásí na emailu michal.behan@seznam.cz; práce budou probíhat ve dnech 26. a 27. 10. 2019 od 9 do 17:00; poté zakončíme opékáním špekáčků (zakoupí předseda z vlastního :o)

 

S úctou, Michal Běhan, předseda spolku