V neděli 2. 5. 2021 proběhne v obci Dívčí Hrad u obchodu očkování proti vzteklině.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy