V neděli 2. 5. 2021 proběhne v obci Dívčí Hrad u obchodu očkování proti vzteklině.