Opatření
starosty
obce

AKTUALIZOVÁNO dne 27. 3. 2020 v 11:00 hod.:

Vážení spoluobčané,

i když se prozatím nevyskytl na Osoblažsku ani v širokém okolí žádný případ koronavirové nákazy, přistoupila Obec Dívčí Hrad k preventivním opatřením, která vycházejí z 85. usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření a následujících usnesení. Tato opatření přijímáme s vědomím nejvyšší odpovědnosti za zdraví a bezpečnost našich občanů, především seniorů a chronicky nemocných osob.

S platností od 16. března 2020 přijímá obec následující opatření:

✖️ Obecní úřad do odvolání omezuje úřední hodiny pro veřejnost a příjem plateb v hotovosti! V případě potřeby vyřízení neodkladných úředních záležitostí navštivte obecní úřad v pondělí nebo středu v čase 8:00 – 11:00 hod. a dodržujte veškerá hygienická opatření a nařízení.
Platby v hotovosti jsou přijímány jen poslední pondělí v měsíci, tj. 30. března 2020 a 27. dubna 2020, v čase 8:00 – 11:00 hod.
V případě neodkladné potřeby vyřízení úředních záležitostí volejte starostovi obce na tel.: + 420 737 435 092 nebo pište na email starosta@divcihrad.cz nebo přes messenger. Platby poplatků a nájemného provádějte, prosíme, přednostně na bankovní účet obce č. 266060318/0300. Variabilní symbol v případě platby za byt je číslo popisné domu a číslo bytu (např. 101001 v případě domu č. p. 101 a bytu č. 1), v případě platby dalších poplatků uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo.


Vláda ČR zakázala vstup na veřejnost bez zakrytí úst a nosu! Použijte proto roušku, šál, šátek nebo jiné vhodné zakrytí dýchacích cest! Když nemusíte, nevycházejte z domu! Zároveň je zakázáno se shlukovat nebo pohybovat na veřejnosti ve vyšším počtu než 2 osoby (neplatí pro členy jedné domácnosti nebo pro výkon zaměstnání).


✖️ Žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti, aby se neshlukovaly na veřejném prostranství, především pak před bytovými domy a na hřištích a dětských herních prvcích!


V prodejně potravin smí v čase 7:00 – 9:00 hod. nakupovat pouze senioři nad 65 let věku.


✖️Provoz mateřské školy v Dívčím Hradě je až do odvolání přerušen (malý počet dětí). Zároveň je zcela pozastaveno vaření pro cizí strávníky jak v Dívčím Hradě, tak i v Hlince a Bohušově.


 Knihovna obce je UZAVŘENA.


✖️ Klub HRAD pro děti a mládež je UZAVŘEN. Ostatní sociální služby jsou poskytovány po telefonické konzultaci s kompetentním pracovníkem.


Pracovní a dluhové poradenství UZAVŘENO. Pracovní poradce kontaktujte telefonicky nebo emailem (sulkova@osoblazskycech.cz, bezdedova@osoblazskycech.cz, alena.pospisilova@althaia.cz).


✖️ Kulturní a společenské akce nejsou v období do 30. 4. 2020 plánovány.

Vážení spoluobčané, i když vláda vyhlásila stav nouze a následně omezila pohyb osob na území České republiky (zavedla celostátní „karanténu“), není důvod propadat panice. Výše uvedená opatření jsou opatřeními preventivními, kterými chceme napomoci dodržovat všechna doporučení Vlády České republiky, která občanům naší země vláda vydala. Prosíme každého jednotlivého občana, aby dodržoval všechny předpisy a doporučení, se kterými se může seznámit na www.vlada.cz  nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vyzýváme tímto v době celostátní „karantény“ všechny občany obce, aby i přes toto omezení zaklepali jednou za den, jednou za dva dny na své sousedy, především na osamělé seniory a chronicky nemocné spoluobčany, a zjistili, zda jsou v pořádku, zda něco nepotřebují apod. V případě potřeby zajištění nákupu nebo dalších nezbytných úkonů kontaktujte rovněž starostu obce v kteroukoli denní dobu na tel.: 737 435 092. Uvítáme rovněž, pokud se tak rozhodnete, když nahlásíte starostovi obce své mobilní telefonní číslo tak, aby vás mohl telefonicky kontaktovat v případě potřeby (zašlete SMSku na tel 737435092 v podobě jméno a příjmení, adresa – např. Adam Novák, Dívčí Hrad 1. Tato výzva se týká především těch spoluobčanů, kteří po mobilu se starostou nikdy nekomunikovali a jejichž mobilní číslo tak nemusí mít starosta uložené).

 

Za Obec Dívčí Hrad                                 Mgr. Jan Bezděk, starosta obce