Opatření
starosty
obce

AKTUALIZOVÁNO dne 4. 5. 2020 v 9:00 hod.:

Vážení spoluobčané,

i když se prozatím nevyskytl na Osoblažsku žádný případ koronavirové nákazy, přistoupila Obec Dívčí Hrad k preventivním opatřením, která vycházejí z usnesení Vlády České republiky, nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a metodického doporučení Ministerstva vnitra České republiky. Tato opatření přijímáme s vědomím nejvyšší odpovědnosti za zdraví a bezpečnost našich občanů, především seniorů a chronicky nemocných osob.

S platností od 4. května 2020 aktualizovala obec následující opatření:

 Obecní úřad má úřední hodiny pro občany a návštěvníky obce v běžném rozsahu, tj. pondělí a středa 7:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00 hod.
Stále ale preferujeme bezkontaktní vyřízení vašich záležitostí, tj. telefonicky, emailem nebo datovou schránkou. V případě návštěvy obecního úřadu použijte roušku na ústa a nos a desinfekci rukou umístěnou na chodbě OÚ. Platby
v hotovosti jsou přijímány jen poslední pondělí a středu v měsíci! Platby poplatků a nájemného provádějte, prosíme, přednostně na bankovní účet obce č. 266060318/0300. Variabilní symbol v případě platby za byt je číslo popisné domu a číslo bytu (např. 101001 v případě domu č. p. 101 a bytu č. 1), v případě platby dalších poplatků uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo.

 Vláda ČR zakázala vstup na veřejnost bez zakrytí úst a nosu! Použijte proto roušku, šál, šátek nebo jiné vhodné zakrytí dýchacích cest! Když nemusíte, nevycházejte z domu! Zároveň je zakázáno se shlukovat nebo pohybovat na veřejnosti ve vyšším počtu než 10 osob (neplatí pro členy jedné domácnosti nebo pro výkon zaměstnání).

 Žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti, aby se neshlukovaly ve vyšším počtu než 10 na veřejném prostranství, především pak před bytovými domy a na hřištích a dětských herních prvcích!

 Provoz mateřské školy v Dívčím Hradě i na dalších pracovištích pokračuje. Zcela je ale pozastaveno vaření pro cizí strávníky jak v Dívčím Hradě, tak i v Hlince a Bohušově.

 Knihovna obce je UZAVŘENA.

 Klub HRAD pro děti a mládež je UZAVŘEN. Ostatní sociální služby jsou poskytovány po telefonické konzultaci s kompetentním pracovníkem.

 Pracovní a dluhové poradenství UZAVŘENO. Pracovní poradce kontaktujte telefonicky nebo emailem (sulkova@osoblazskycech.cz, bezdedova@osoblazskycech.cz, vendula.kopeckova@althaia.cz).

 Ruší se všechny naplánované kulturní a společenské akce až do 30. června 2020.

Vážení spoluobčané, děkuji Vám, že respektujete všechna opatření obecního úřadu a obce. Výše uvedená opatření jsou opatřeními preventivními, kterými chceme napomoci dodržovat všechna nařízení a doporučení Vlády České republiky, která občanům naší země vláda vydala. Prosíme každého jednotlivého občana, aby dodržoval všechny předpisy a doporučení, se kterými se může seznámit na www.vlada.cz  nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vyzýváme tímto v době celostátní „karantény“ všechny občany obce, aby i přes toto omezení zaklepali jednou za den, jednou za dva dny na své sousedy, především na osamělé seniory a chronicky nemocné spoluobčany, a zjistili, zda jsou v pořádku, zda něco nepotřebují apod. V případě potřeby zajištění nákupu nebo dalších nezbytných úkonů kontaktujte rovněž starostu obce v kteroukoli denní dobu na tel.: 737 435 092. Uvítáme rovněž, pokud se tak rozhodnete, když nahlásíte starostovi obce své mobilní telefonní číslo tak, aby vás mohl telefonicky kontaktovat v případě potřeby (zašlete SMSku na tel 737435092 v podobě jméno a příjmení, adresa – např. Adam Novák, Dívčí Hrad 1. Tato výzva se týká především těch spoluobčanů, kteří po mobilu se starostou nikdy nekomunikovali a jejichž mobilní číslo tak nemusí mít starosta uložené).

 

Za Obec Dívčí Hrad                                 Mgr. Jan Bezděk, starosta obce

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy