Opravili jsme
budovu
vodojemu

Obec Dívčí Hrad nespravuje jen bytové domy nebo pozemky, ale stará se rovněž o technickou infrastrukturu v obci. Tou je i vodovod, který je v obci zřízen, a který musí být pravidelně obnovován. Jedna z takových obnov – rekonstrukce se povedla v minulých dnech v místní části Sádek u Dívčího Hradu.

Naproti vyhlídky Dubovec se nachází nenápadná malá „bouda“, která je ale nesmírně důležitá pro zásobování obce Dívčí hrad pitnou vodou. Pod touto budovou se totiž nachází vodojem, který akumuluje pitnou vodu. V případě poruchy na vodovodním řádu je možné z tohoto vodojemu zásobovat občany obce až několik dní. Z hygienických a technických důvodů bylo v létě rozhodnuto o rekonstrukci této budovy. Na konci října byla rekonstrukce ukončena.

V rámci rekonstrukce byla osazena na budově nová střecha, zrekonstruována fasáda a osazeny nové vstupní dveře, byl zrekonstruován vnitřek budovy a byly instalovány nové schody před budovou.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy