I. stupeň
povodňové
aktivity

Řeka Osoblaha dosáhla I. stupně povodňové aktivity (bdělost).
 
Komise pro mimořádné události a krizové situace obce Dívčí Hrad stav hladiny a koryto řeky pravidelně kontroluje.
Zároveň Komise doporučuje:
– nepřibližovat se k řece, nekoupat se v řece ani se nesnažit ji sjíždět lodí apod.,
– zabezpečit volný majetek na zahradách a pozemcích v blízkosti řeky pro případ vylití řeky z koryta,
– v případě zatopení níže položených sklepů a nemovitostí zajistit majetek z těchto míst, přemístit se do bezpečí a kontaktovat hasiče a starostu obce,
– nevstupovat do terénu, který je podmáčen a hrozí vývraty stromů,
– sledovat pravidelně informace ČHMÚ, sdělovacích prostředků a informace obce zde na facebooku.
 
Situace se má dále zhoršovat a řeka stoupat. Vše monitorujeme a o dalším vývoji situace vás budeme informovat zde na facebooku nebo obecním rozhlasem.
 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy