I. stupeň
povodňové
aktivity

Řeka Osoblaha dosáhla I. stupně povodňové aktivity (bdělost).
 
Komise pro mimořádné události a krizové situace obce Dívčí Hrad stav hladiny a koryto řeky pravidelně kontroluje.
Zároveň Komise doporučuje:
– nepřibližovat se k řece, nekoupat se v řece ani se nesnažit ji sjíždět lodí apod.,
– zabezpečit volný majetek na zahradách a pozemcích v blízkosti řeky pro případ vylití řeky z koryta,
– v případě zatopení níže položených sklepů a nemovitostí zajistit majetek z těchto míst, přemístit se do bezpečí a kontaktovat hasiče a starostu obce,
– nevstupovat do terénu, který je podmáčen a hrozí vývraty stromů,
– sledovat pravidelně informace ČHMÚ, sdělovacích prostředků a informace obce zde na facebooku.
 
Situace se má dále zhoršovat a řeka stoupat. Vše monitorujeme a o dalším vývoji situace vás budeme informovat zde na facebooku nebo obecním rozhlasem.