Osoblažské
odpady, s.r.o.

Sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o., který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost, zveřejňuje leták se svou nabídkou zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy