Osoblažské
odpady, s.r.o.

Sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o., který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost, zveřejňuje leták se svou nabídkou zde …