Otevírací
doba
v závěru
roku
2018

Upozorňujeme všechny občany a návštěvníky obce na omezenou otevírací dobu Obecního úřadu Dívčí Hrad v závěru roku 2018.