Poskytnutí dotací
z Ministerstva
zemědělství

Na základě dvou předložených žádostí v rámci programu Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 Ministerstva zemědělství (MZe) nám byly v minulých dnech zaslány Rozhodnutí o poskytnutí dotace – registrace akce. Na základě tohoto budeme na jaře příštího roku realizovat dva projekty.

Prvním z podpořených projektů je restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u hlavní silnice v blízkosti zámku Dívčí Hrad. Socha je značně poškozená a porostlá mechem. Je třeba tedy sochu demontovat a a v ateliéru očistit, doplnit chybějící části sochy a dát soše nový „kabát“. Celkové náklady na opravu budou 138.000,-Kč, dotace z MZe je ve výši 96.600,-Kč.

Druhým projektem je vybudování odpočinkového areálu na Dubovci, nejvyšším místě Osoblažska. Z tohoto místa dohlédnete až do polského Prudniku. V rámci dotace bude na tomto místě vybudováno kryté posezení se stolem a lavičkami, lavičky, odpadkové koše, stojan na kola a informační tabule. A snad v budoucnu zde vyroste rozhledna. Celkové náklady na vybudování místa pro odpočinek jsou 108.900,-Kč, MZe se bude podílet částkou 76.229,-Kč.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy