Před bytovými domy v Dívčím Hradě lépe parkují

 

Dívčí Hrad, 23. 11. 2022 – V uplynulých měsících došlo v Dívčím Hradě k podstatnému zlepšení parkování před bytovými domy č. p. 100 a č. p. 101. Díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo modernizováno parkoviště před těmito domy, a byl dán i řád parkování vyznačením jednotlivých parkovacích míst.

 

Parkoviště a odstavná plocha před bytovými domy č. p. 100 a č. p. 101 bylo dlouhá léta tématem na jednáních zastupitelstva obce i na samotných schůzích obce s nájemníky bytových domů. „Na části parkoviště byl asfalt jako přístup k bytovým domům. Na zbytku parkoviště však bylo kamení a hlína. Při deštích se tvořily obrovské louže a přístup k domu byl dost ztížen“ přibližuje původní stav parkoviště starosta obce Jan Bezděk.

 

Vedení obce připravilo v letošním roce žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. „Dotaci jsme připravili na modernizaci části parkoviště. Celkové náklady na tuto část, kdy byl položen nový asfaltový povrch, na kterém je nyní 11 parkovacích míst, byl vybudován přístupových chodník ke vchodům do domů, který navazuje na chodník podél hlavní komunikace a bylo zřízeno odvodnění těchto ploch, vyšly obec na 1.159.000,-Kč a kraj nám z této částky poskytl dotaci ve výši 400.000,-Kč“ upřesňuje Bezděk. Díky dohodě se zhotovitelskou firmou, která souhlasila s platbou až na podzim 2023, se povedlo zmodernizovat i zbývající část parkoviště – byly odstraněny staré nevzhledné přístřešky na popelnice, proběhly terénní úpravy a položena nová zatravňovací dlažba za celkovou cenu 1.847.000,-Kč. Díky tomu je celá parkovací plocha před domy č. p. 100 a č. p. 101 zmodernizovaná a nájemníkům slouží perfektně.

 

 

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy