Připomínkuj
strategický
plán
Dívčího Hradu

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad spolu s pracovníky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska pracuje již několik měsíců na novém strategickém dokumentu obce. Jedná se o Strategický plán rozvoj obce Dívčí Hrad na léta 2021 – 2027, který určí důležité cíle a opatření v rozvoji obce. Naším cílem je připravit taková opatření, která budou reálně splnitelná, a která zlepší život našich spoluobčanů. Zároveň chceme, aby byla obec atraktivní pro nové občany a pro nové podnikatele.

V těchto dnech, přesněji do 19. 02. 2021 má široká veřejnost možnost připomínkovat návrhovou část strategického plánu. A jak na to? Níže naleznete návrhovou část, kterou si pročtěte a pokud máte připomínku k navrženým cílům a opatřením, nebo chcete přidat nové opatření, zapište tyto připomínky do druhého dokumentu – připomínkového formuláře. Následně připomínkový formulář odešlete na email starosta@divcihrad.cz nebo jej osobně doneste na obecní úřad nebo jej vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Za každou a jakoukoli připomínku děkujeme!!!

 

NÁVRHOVÁ ČÁST SPRO DÍVČÍ HRAD_PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘ_Dívčí Hrad

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy