Rozpočtové opatření č. 1/2017

autor: | 15. 2. 2017 | 0 komentářů

Rozpočtové opatření č. 1/2017 bylo schváleno 5. ledna 2017 starostou obce, kde v položkách výdajů došlo ke změnám, které neovlivnily výši výdajů.