Rozpočtové opatření č. 21/2017

autor: | 14. 10. 2017 | 0 komentářů

Rozpočtovým opatřením č. 21/2017 byl změněn rozpočet obce na výdajové i příjmové stránce o 21.124,-Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce Mgr. Janem Bezděkem.