Rozpočtové opatření č. 9/2018

autor: | 31. 5. 2018 | 0 komentářů

Starosta obce schválil dne 3. května 2018 rozpočtové opatření č. 9/2018 měnící příjmy a výdaje rozpočtu obce o částku 157.440,-Kč, což odpovídá části výše poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.