Schválený rozpočet obce na rok 2020 + ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY DÍVČÍ HRAD NA ROK 2020

autor: | 20. 12. 2019 | 0 komentářů

Dne 16. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad svým usnesením č. 7/7 – 2019 rozpočet obce Dívčí Hrad na rok 2020.

Dne 16. prosince 2019 byl schválen starostou Obce Dívčí Hrad rozpočet na rok 2020 Mateřské školy Dívčí Hrad – č. j. HRAD – 1046/2019.