Senioři
oslavili svůj
svátek

Každoročně 1. října se slaví v celém světě Mezinárodní den seniorů. Nejinak je tomu i v Dívčím Hradě, kde se každoročně senioři schází v zasedací místnosti obecního úřadu.

Obec Dívčí Hrad připravila pro místní seniory setkání v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 4. října 2017 od 15 hod. Seniory přivítal starosta obce spolu s předsedkyní Výboru pro sport, kulturu a hasiče a společně jim popřáli mnoho zdraví, pohody a radosti. Společně jim pak předali malý dáreček v podobě šumivých vitamínů.

A pak už probíhala volná zábava.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy