SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU

autor: | 29. 8. 2022 | 0 komentářů

Poskytovatel uzavírá s příjemcem tuto smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 72.916,- Kč z rozpočtu poskytovatele. Účel poskytnuté dotace, druh a rozsah užití dotace je uveden v č. III. této smlouvy.