Smlouva o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci a smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce – smlouva o spolupráci.

autor: | 23. 3. 2022 | 0 komentářů

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje Smlouvu o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci a smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 16. 3. 2022