Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/2019 – Kotlíková půjčka

autor: | 20. 12. 2019 | 0 komentářů

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2019