Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2/2019 – Kotlíková půjčka

autor: | 20. 12. 2019 | 0 komentářů

Obec Dívčí Hrad jako poskytovatelka návratné finační výpomoci v rámci tzv. Kotlíkových půjček zveřejňuje Smlouvu č. 2/2019.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2/2019